VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA

KAMERA ŽIVĚ  (mimo sobotu)

LETNÍ DOVOLENÁ

KURZY ALFA

 


 

 

Kroměřížské farnosti doporučují

CA AWERTOUR Zábřeh (CK AWERTOUR Bratislava)

a

POUŤ DO SVATÉ ZEMĚ

Svatá země je místem, kde Bůh mimořádným způsobem oslovil celé lidstvo pro harmonický duchovní vývoj. Zde vznikly biblické dějiny Starého a Nového zákona, které podnítily rozvoj nové civilizace na všech kontinentech. Zde je kolébka třech světových náboženství - židovství, křesťanství a islámu. Navštívit a poznávat místa Svaté země je určitě neopakovatelný a hluboký zážitek a stane se nábožensko-duchovním bohatstvím na celý život.

 

AKTUALITA:

V děkanátu Slavkov plánují 13. – 23. dubna 2018 Poutní zájezd do Svaté země – Izraele s CK AWERTOUR

 

Celková cena je 21600,- Kč + 170 US. Odlet a přílet Praha nebo Vídeň. 

Cena obsahuje: letenku, letištní příplatky, ubytování s polopenzí ve 2-3 lůžkových pokojích se sociálním zařízením, odborného průvodce, dopravu v Izraeli klimatizovaným autobusem, autobusovou dopravu ze Slavkova u Brna na letiště a zpět, vstupy na důležitá biblická místa podle programu.

Cena neobsahuje: cestovní pojištění

Informace na webu farnostslavkov.cz nebo 728 543 016 a vavro@dieceze.cz. Mohou se přihlásit i zájemci z jiných farností.

Přihlaste se co nejdříve! O. Milan Vavro, děkan

Poutníci z Kroměříže a okolí jsme se v letech 2005-2015 zúčastnili již 14 poutí, můžeme jen doporučit (uvedená místa bezpečná, společná cesta na letiště, pohodový let, dobré ubytování i jídlo).

Program je připraven tak, abychom navštívili známá biblická místa a díky průvodci pochopili i prožili mnoho z Bible.

Platnost pasu min. 6 měsíců po odjezdu z Izraele. Vhodné i pro seniory

Vstup do Izraele s razítky muslimských zemí (např. Sýrie, Libanon) může být komplikovaný, doporučujeme obstarat si nový pas.

Další nabídka na www.awertour.cz

Izrael - Svatá země, Řím, La Salette-Turín-Miláno

Nice-Avignon-Barcelona-Montserrat-Fatima-Santiago de Compostela-Lurdy

 

 Nabízíme k zakoupení: DVD „Izrael – Svatá zem“ (350 Kč),

knihu „Putujeme po Sv. zemi“ (250 Kč),

CD (mp3) „Sv. zem – Izrael“ biblicko-historické komentáře (150 Kč).

Vše od průvodce a kněze Martina Mojžiše

(objednejte na simorda@post.cz , 732 724 568).

 

 

 

Počasí Izrael zde, např. předpověď na 10 dnů (pozor na °F a °C)

OBVYKLÝ PROGRAM POUTNÍHO ZÁJEZDU:

1. den: autobus na letiště, sraz na letišti s následným odletem do Tel Avivu. Večeře a nocleh v Betlémě.

2. den: prohlídka Betléma – Bazilika narození Páně, Pole pastýřů, Jeskyně mléka. Odpolední návštěva Ain Karem, místa narození Jana Křtitele a navštívení Panny Marie u Alžběty. Večeře a nocleh v Betlémě.

3. den: po snídani odjezd ke Genezaretskému jezeru: Hora Blahoslavenství, Kafarnaum - dům sv. Petra, Tabgha - místo zázračného rozmnožení chlebů a ryb, místo Primátu sv. Petra. U jezera je možné si zakoupit k obědu tradiční rybu sv. Petra (+18 USD) popř. plavbu lodí po jezeře (+9 USD). Řeka Jordán: obnovení křestních slibů. Následuje místo prvního zázraku v Káni Galilejské - manželé mohou obnovit manželské sliby. Večeře a nocleh v Nazaretu.

4. den: po snídani prohlídka Nazaretu - Bazilika Zvěstování, kostel sv. Josefa a okolí. Odpoledne výstup na horu Tábor (pěšky nebo taxi +7 USD), prohlídka Kostela proměnění Páně. Odjezd do Haify, návštěva kostela Stella Maris. Večeře a nocleh v Betlémě.

5. den: po snídani odjezd do Jeruzaléma. Prohlídka města - Betfage, návštěva Olivové hory - prohlídka kostela Pater Noster (Otče náš), návštěva Dominus Flevit, místa, kde Pán Ježíš plakal nad Jeruzalémem. Prohlídka Getsemanské zahrady, Baziliky agónie (místo smrtelného zápasu Pána Ježíše), Kostela hrobu Panny Marie.

Přechod ke Zdi nářků, kostel Galicantu (místo Petrova zapření a Kristova uvěznění). Hora Sion - večeřadlo a Bazilika usnutí Panny Marie. Večeře a nocleh v Betlémě.

6. den: prohlídka Betánie - Lazarův hrob. Krátká zastávka v Jerichu. Přejezd Judskou pouští, zastávka u Mrtvého moře s možností koupání. Odpolední fakultativní výlet na Massadu a do Kumránu (+35 USD) - min. 20 zájemců. Večeře a nocleh v Betlémě.

7. den: po snídani odjezd autobusem do Jeruzaléma, prohlídka Starého města: Křížová cesta - Via Dolorosa, Bazilika Božího hrobu na Kalvárii - Golgotě. Večeře a nocleh.

8. den: ráno odjezd do Tel Avivu s následným odletem. Autobus z letiště.

Duchovní program je spojený s každodenní mší svatou.

Průvodce si vyhrazuje změnu pořadí navštěvovaných míst.

Virtuální prohlídka Jeruzaléma a Mrtvého moře naleznete zde.

Vyberte si prohlídku i dalších míst zde.

Kamera živě: Zeď nářků (mimo sobotu)

Děkujeme:

www.kromeriz.cz

www.jezis.cz

 

 


VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA IZRAELE • FOTOGALERIE • LETNÍ DOVOLENÁJEZIS.CZ

Copyright © 2017